OBJEDNAT
KONZULTACI

Proton vs. Foton

Protonová terapie

  • šetří kontralaterální mozkové struktury, jako je hippokampus a šetří temporální lalok mozku, tím snižuje riziko kognitivních dysfunkcí tedy poruch pozornosti, paměti, řečových funkcí, pochopení informací apod., dále šetří struktury vnitřního ucha, čímž snižuje riziko poruch sluchu
  • umožňuje redukci dávky na hypothalamus a hypofýzu s následným snížením rizika vzniku endokrinních dysfunkcí tedy poruch činnosti žláz s vnitřní sekrecí
  • umožňuje snížit dávku na mozkový kmen a chiasma opticum a při tom dodat potřebnou léčebnou dávku na nádorové ložisko
  • snížit dávku na okolní citlivé struktury mozku až o 50%
  • až dvojnásobně snížit riziko vzniku sekundárních nádorů

Fotonová terapie 

  • neumožňuje redukci dávky na kontralaterální mozkové struktury, zejména hippocampus, což může vést k vzniku kognitivních dysfunkcí tedy problémů s pamětí, pozorností, rychlostí myšlení, schopností vyhodnotit informace nebo problémy s řečovými funkcemi. Protonová radioterapie tyto dávky redukuje na minimální hodnoty.
  • neumožňuje redukci integrální dávky tedy celkové dávky ozáření na mozkovou tkáň, což zvyšuje riziko vzniku kognitivních dysfunkcí, endokrinopatií – onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a sekundárních nádorů. Protonová radioterapie má integrální dávku významně nižší.
  • povede k ozáření struktur vnitřního ucha dávkami, u kterých lze předpokládat ztrátu sluchu ve vysokých frekvencích. Tato skutečnost je umocněna současným podáváním cis-platiny. Protonová radioterapie tuto dávku a následné riziko významně sníží.
  • neumožňuje významnější redukci dávek na hypothalamus a hypofýzu, což vede k vyššímu riziku vzniku endokrinopatií- poruch činnosti žláz s vnitřní sekrecí.
  • vede k ozáření zadní jámy lební vyššími dávkami než protonová radioterapie, což přispívá ke vzniku a prohloubení kognitivního deficitu tedy postižení poznávacích funkcí jako jsou výpadky paměti, poruchy pozornosti a poruchy zpracování nových informací.
Léčba protony Běžné metody

Při srovnání konvenční fotonové a moderní protonové radioterapie je jasný profit ve snížení zátěže zdravých tkání , zvýšení dávky do nádorového ložiska a celkové minimalizace rizik.

 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.