OBJEDNAT
KONZULTACI

Princip protonů

Standardně používané fotonové záření je tělem pacienta postupně zeslabováno - při použití jednoho směru ozařování je nejvyšší dávka deponována pod povrchem a následně je svazek postupně zeslabován. Čím hlouběji je nádor uložen, tím nižší je relativní efektivita ozáření, z toho důvodu je fotonové ozáření vždy kombinováno z řady různých směrů, aby byl tento nežádoucí efekt co nejvíce eliminován. Dalším efektem při použití fotonového záření, kterému se nelze vyhnout, je ozáření tkání ležících ve směru ozařování i za cílovým objemem, tedy za nádorem. Důvodem je opět to, že fotonový svazek je pouze zeslaben, energii tedy předává dále i po průchodu nádorem.

Naproti tomu protonový svazek za cílovou oblast nedosahuje, protony zastaví ve zvoleném místě. Než do tohoto místa doletí, předávají energii (a tím deponují dávku) i do zdravých tkání, ovšem v míře výrazně menší než v případě fotonů. Výsledkem je nižší integrální dávka pacientovi než v případě fotonového ozáření. 

Tužkové skenování

Současný vrchol možností protonové terapie představuje Pencil Beam Scanning (PBS) nebo-li tužkové skenování. A právě touto nejmodernější technologií je vybaveno pražské protonové centrum.

Pencil Beam Scanning (PBS) funguje tak, že ozařuje vždy jen určitou vymezenou oblast. Nic víc. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko tak PBS zničí nádorové buňky, aniž by kvůli fyzikálním vlastnostem protonů poškodil jakékoli okolní orgány a tkáně. Zachová je zdravé. To platí i o tkáních ve směru paprsku, které jsou ozářeny jen minimálně.

Pokud bychom měli PBS k něčemu připodobnit, představte si své soustředění a přepečlivost, když dostanete úkol vymalovat pastelkou na papíře určitý objekt. Například kruh. Vždy se budete důsledně snažit nepřetáhnout jeho hranice. Tak funguje i PBS. U něj navíc máte 100% jistotu, že „vymaluje“ jen to, co je potřeba. I proto jsou nežádoucí účinky při protonové léčbě naprosto minimální.

 

 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.