OBJEDNAT
KONZULTACI

Mozkové nádory, nádory mozku, karcinom mozku

LÉČBA PROTONEM RAKOVINA MOZKU A CNS Pokud Vám byla diagnostikována rakovina mozku - rádi Vám poskytneme konzultaci ZDARMA.

Objednejte se na tel. 222 999 000 nebo nám zašlete Vaši zdravotní dokumentaci na pacient@ptc.cz nebo vyplňte následující formulář zde.

Primární nádory mozku představují cca 1-2% všech zhoubných nádorů. Každý rok v České republice onemocní nádorem mozku cca 800 lidí, s mírnou převahou u mužů. Výskyt tohoto onemocnění je častější pro dvě věkové skupiny – děti do 5 let a dospělí po 60. roku.

Protonová terapie šetří kontralaterální mozkové struktury, jako je hippokampus a šetří temporální lalok mozku, tím snižuje riziko kognitivních dysfunkcí tedy poruch pozornosti, paměti, řečových funkcí, pochopení informací apod..

Protonová léčba je hrazená ze zákona.
Protonovou léčbu hradí všechny zdravotní pojišťovny, s případnými formalitami Vám pomůžeme. Podrobnější info zde.

PROTONOVÁ LÉČBA MOZKU A CNS
CHRÁNÍ


 1. Neurokognitivní funkce
 2. Rozumové funkce
 3. Zrak
 4. Sluch
 5. Řeč

PROTONOVÁ LÉČBA
dokáže


 1. Snížit dávku na okolní citlivé struktury mozku až o 50%
 2. Snížit riziko poškození neurokognitivních a hormonálních funkcí
 3. Až dvojnásobně snížit riziko vzniku sekundárních nádorů

Protonová terapie

 • šetří kontralaterální mozkové struktury, jako je hippokampus a šetří temporální lalok mozku, tím snižuje riziko kognitivních dysfunkcí tedy poruch pozornosti, paměti, řečových funkcí, pochopení informací apod., dále šetří struktury vnitřního ucha, čímž snižuje riziko poruch sluchu
 • umožňuje redukci dávky na hypothalamus a hypofýzu s následným snížením rizika vzniku endokrinních dysfunkcí tedy poruch činnosti žláz s vnitřní sekrecí
 • umožňuje snížit dávku na mozkový kmen a chiasma opticum a při tom dodat potřebnou léčebnou dávku na nádorové ložisko
 • snížit dávku na okolní citlivé struktury mozku až o 50%
 • až dvojnásobně snížit riziko vzniku sekundárních nádorů

Fotonová terapie 

 • neumožňuje redukci dávky na kontralaterální mozkové struktury, zejména hippocampus, což může vést k vzniku kognitivních dysfunkcí tedy problémů s pamětí, pozorností, rychlostí myšlení, schopností vyhodnotit informace nebo problémy s řečovými funkcemi. Protonová radioterapie tyto dávky redukuje na minimální hodnoty.
 • neumožňuje redukci integrální dávky tedy celkové dávky ozáření na mozkovou tkáň, což zvyšuje riziko vzniku kognitivních dysfunkcí, endokrinopatií – onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a sekundárních nádorů. Protonová radioterapie má integrální dávku významně nižší.
 • povede k ozáření struktur vnitřního ucha dávkami, u kterých lze předpokládat ztrátu sluchu ve vysokých frekvencích. Tato skutečnost je umocněna současným podáváním cis-platiny. Protonová radioterapie tuto dávku a následné riziko významně sníží.
 • neumožňuje významnější redukci dávek na hypothalamus a hypofýzu, což vede k vyššímu riziku vzniku endokrinopatií- poruch činnosti žláz s vnitřní sekrecí.
 • vede k ozáření zadní jámy lební vyššími dávkami než protonová radioterapie, což přispívá ke vzniku a prohloubení kognitivního deficitu tedy postižení poznávacích funkcí jako jsou výpadky paměti, poruchy pozornosti a poruchy zpracování nových informací.
Léčba protony Běžné metody
Jsem přesvědčena o vysoké kvalitě tohoto zařízení a odbornosti personálu a chtěla bych tuto léčbu zpřístupnit také pacientům z Maroka.
Lalla Salma
Marocká princezna
 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.